Medierelationer

Hantera dina medierelationer och förstå medias spelregler för att bättre kunna nå fram. Vi ger dig verktygen, att mejsla fram tydliga budskap som passar in i medias format. Allt för många målar med för stora penslar och bjuder på helt smörgåsbord med för många små berättelser. Men avgörande är hur det sägs och presenteras. Vi tränar dig framför kamera och mikrofon.

Kursen tar sin utgångspunkt i dagens medielandskap och journalisters arbetssätt. Men också de sociala kanalerna och interaktiva medierna där ni kan styra medieflödet. Genom smarta, kostnadseffektiva, kampanjer kan också ni bli framgångsrika med digital kommunikation. För att nå era mål krävs en genomtänkt strategi och kunskap om hur olika kanaler fungerar, oavsett om de är digitala eller i papper.

Läs mer: I kursutvärderingen hösten 2016 fick kursen rekommendationsbetyget 9,1 på en tiogradig skala. Här är några kommentarer om kursen:

”Fångar våra frågor”. ”Bra och utmanande träning framför kameran”. ”Initierat. Goda exempel och bra tips från verkliga situationer”. Engagerat, roligt och rikt på erfarenheter”. ”Bra tips på hur vi an arbeta med media och själva ta makten”.

ANMÄL DIGTIPSA EN VÄN