Kommunikativt ledarskap

Ledare ska kommunicera. Du behöver vara tydlig om mål och värderingar. Och du behöver vara glasklar när du delegerar ansvar. Genom att etablera en tillitskultur kan ni stärka samarbetet och kvaliteten i ert arbete.

Organisationsforskning kring de nya kunskapsföretagen lyfter fram fördelarna med en trygg kultur som bygger på transparens och tydlighet. När medarbetarna blir sedda och lyssnade på känner de inte bara tillit utan blir också hjälpsamma mot varandra. Samarbetet blir mer effektivt, kreativiteten ökar och kvaliteten blir högre. Företaget börjar leva efter varumärkets värdegrund.

Denna heldagskurs vänder sig till dig som har en ledarroll på en arbetsplats där medarbetarna förutsätts ta ett stort eget ansvar.

Läs mer: Vi arbetade med en kund i fastighetsbranschen. Utgångspunkten var ett blankt papper och en traditionell hemsida med hemtagna bilder i motljus. Idag gör vi ett tydligt avtryck som stadens ledande fastighetsbolag med en tydlig hållbarhetsprofil och långsiktiga relationer med hyresgäster i attraktiva bostäder och affärslokaler. ”Innan trodde vi att vi var ett fastighetsbolag som alla andra”. Klockrent även för alla medarbetare som nu är bärare av varumärket.

ANMÄL DIGTIPSA EN VÄN