Krishantering

Allt kan hända och sker oväntat. Därför ska varje organisation ha gjort sin riskanalys. Med en kriskommunikationsplan på plats, som tydligt visar hur företaget ska agera: före, under och efter krisen, står ni väl rustade.

Kommunikativt ledarskap

Ledare ska kommunicera. Du behöver vara tydlig om mål och värderingar. Och du behöver vara glasklar när du delegerar ansvar. Genom att etablera en tillitskultur kan ni stärka samarbetet och kvaliteten i ert arbete.

PR

För att få publicitet och uppmärksamhet som stärker ert varumärke krävs genomarbetade budskap och bra nyhetsvinklar. Vi hjälper dig att hitta uppslagen och genom hela resan från idé till önskade nyhetsinslag.

Medierelationer

Hantera dina medierelationer och förstå medias spelregler för att bättre kunna nå fram. Vi ger dig verktygen, att mejsla fram tydliga budskap som passar in i medias format.

Skriven kommunikation

Skrivande är för många en nödvändhet. Ni skriver underlag, beslutsförslag, rapporter och utredningar. Men också texter för intranät och webbplatser. Kanske ett inlägg på organisationens blogg, Facebook eller Twitter-konto.
PRIS

Deltagaravgift

8 550 kronor exklusive moms. Vid avanmälan mindre än två veckor före kursstart debiteras full deltagaravgift.

Antal deltagare

För optimal gruppdynamik är det totala antalet deltagare begränsat till tolv personer, med högst två personer från samma företag eller organisation.

Boka en egen kurs

Du kan även boka en egen version av den här kursen. Priset är 47 500 kronor exklusive moms och gäller en anpassad version för upp till 15 deltagare från ditt företag. Kontakta oss för ett skräddarsytt upplägg!