Hur kan ni bli en global magnet?

I dag tävlar alla kommuner mot hela världen för att locka till sig nya invånare, besökare, studenter, investerare, kvalificerad arbetskraft och företag som är viktiga för stadens tillväxt – en tillväxt som ligger till grund för ett gott samhälle.

Hur vi marknadsför oss som plats kommer att ha en central betydelse för vår framtida utveckling. De platser som är aktiva och bäst kan kommunicera sina konkurrensfördelar sitter i förarsätet. De som är tysta och inte agerar hamnar på efterkälken.

Vi erbjuder konsulttjänster inom platsmarknadsföring, platsutveckling och besöksnäring. Oavsett ni har kommit långt eller precis börjat med ert arbete så kan det vara värdefullt att få inspiration, kunskap och vägledning utifrån. Ni kanske vet var vi vill, men har inte riktigt alla svaren på hur ni ska komma dit.

KONTAKTA OSS IDAG

Läs mer

Vi erbjuder olika typer av varumärkesbyggande tjänster:

Kunskapsförmedling

 • Föreläsningar

 • Utbildning

 • Planera och leda workshops

 • Strategiskt bollplank

Koncept & Kampanj

 • Grafisk design och profilering

 • Mässor och event

 • Marknadsföring och kampanjer

 • Storybranding och Content management

Analys & Strategi

 • Verksamhetsanalyser & framtidsstudier

 • Trendspaning och omvärldsanalyser

 • Utarbetande av vision & önskat läge

 • Varumärkespositionering

Digitala strategier

 • Webbsidor

 • Sociala Medier (LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter och Bloggar m fl

 • Uppföljning och utvärdering