placebrandring-addera-kommunikation

Placebranding

Vi erbjuder konsulttjänster inom platsmarknadsföring, platsutveckling och besöksnäring. Oavsett ni har kommit långt eller precis börjat med ert arbete så kan det vara värdefullt att få inspiration, kunskap och vägledning utifrån. Ni kanske vet var vi vill, men har inte riktigt alla svaren på hur ni ska komma dit.

LÄS MER
moderator-addera-kommunikation

Moderator

Min tid som journalist har lärt mig mycket som jag även använder som moderator, utfrågare och debattledare. Jag håller i den röda tråden och ansvarar för önskat tempo, ställer de rätta frågorna och får fram svaren som vi alla förstår. Jag arbetar med de sakkunniga på scenen och ser publiken. Det blir underhållande och lärorikt. I Almedalen har jag varit en flitigt anlitad moderator. 

KONTAKTA OSS IDAG
coaching-addera-kommunikation

Coachning

Vi arbetar med dig och dina förmågor kring kommunikation, kroppsspråk och personligt framträdande. Det är viktigt för dig som ledare att skapa förtroende och trovärdighet. Du bygger detta genom en kombination av goda kunskaper och din skicklighet som talare. Vi bygger upp ditt självförtroende och övar dig på att hantera situationen, bemästra nervositet och rampfeber. Kroppskontroll, tal- och presentationsteknik är grundläggande för alla talare.

KONTAKTA OSS IDAG
utredning och rapport addera kommunikation

Utredningar och rapporter

Uppdraget kan vara att genomföra en utredning eller att skriva en populärvetenskaplig version av en rapport, en kunskapsöversikt eller göra en förstudie. När det behövs extern och oberoende kompetens eller kvalificerad hjälp för specifika projekt och kartläggning av stora mängder information har vi kapacitet. Bland annat gjorde vi en förstudie kring turismens ekonomiska betydelse för området kring Göta kanal och vikten av flygplats i Linköping.

KONTAKTA OSS IDAG
arsredovisning-addera-kommunikation

Årsredovisning

En väl utformad årsredovisning kan bli företagets viktigaste presentation. Vi gör årsredovisningar, skriver pressmeddelanden i samband med bokslut och delårsrapporter och kan även hjälpa till med att planera bolagsstämmor, kapitalmarknadsdagar och analytikerträffar med mera. Ekonomisk information till medarbetare och omvärld är en central del i ett företags kommunikationsarbete.

KONTAKTA OSS IDAG