Var: Linköping, Ullstämma, Östenssons  När: 1/9 kl. 16:00

Träffa Carl Selling och Jörgen Rundgren som signerar Mediehjälpen på fredag 1 september mellan kl 16:00 och 18:00. Mediehjälpen är för dig som vill bli bättre på att kommunicera eller måste. Boken ger handfasta tips för planerad kommunikation i sociala medier, press radio och teve. Vad gör du när krisen kommer, vi ger dig vägledning. Du kan också boka vår utbildning.