Medierelationer

Vad är en nyhet? Kan andra bli intresserade av det vi gör? Efter en kurs hos oss har du svaren och kommer att synas.

Krishantering

Alla organisationer ska ha beredskap och rutiner för krishantering. Vi står för utbildningen och tränar er, innan krisen kommer.

PR

Hur arbetar ni med ert varumärke? Vi lär er att formulera strategier och bygga relationer med samhället, beslutsfattare och media.

Kommunikativt ledarskap

Bra ledarskap ger friska organisationer. Effektivitet och förändringsförmåga kan direkt kopplas till engagemang och arbetsmiljö.

Skriven kommunikation

Vi lär dig skriva pressmeddelande, på Twitter och Facebook, för regeringskansliet och hemsidan. Bättre och mer intressant.

Vässa din kompetens

5 utbildningar vi erbjuder

Vi har båda öppna kurser och utbildningar som skräddarsys för din organisation, den verklighet och situation ni verkar i. Det finns fördelar med båda varianterna. En öppen kurs ger både ny kunskap och möjlighet att utbyta erfarenheter med deltagare från andra företag och organisationer. Arbetsplatsförlagd utbildning svetsar samman och aktiverar hela ledningsgruppen eller teamet.

SE VÅRA UTBILDNINGAR

Medierelationer

Vad är en nyhet? Kan andra bli intresserade av det vi gör? Efter en kurs hos oss har du svaren och kommer att synas.

Krishantering

Alla organisationer ska ha beredskap och rutiner för krishantering. Vi står för utbildningen och tränar er, innan krisen kommer.

PR

Hur arbetar ni med ert varumärke? Vi lär er att formulera strategier och bygga relationer med samhället, beslutsfattare och media.

Kommunikativt ledarskap

Bra ledarskap ger friska organisationer. Effektivitet och förändringsförmåga kan direkt kopplas till engagemang och arbetsmiljö.

Skriven kommunikation

Vi lär dig skriva pressmeddelande, på Twitter och Facebook, för regeringskansliet och hemsidan. Bättre och mer intressant.